ПОЗНАЧЕННЯ

 ТЕРМІНОЛОГІЯ

 

У літературі про зброю існує ряд термінів, що вживаються для опису деталей холодної зброї. Тут наводяться найбільш вживані назви і визначення різних частин холодної зброї, а також назви-синоніми, які теж вживаються при описі холодної зброї. Даний перелік анітрохи не претендує на вичерпну повноту і служить лише поясненням до малюнків для опису специфіки аналізованих предметів.

 

БАГНЕТ — зброя з коротким клинком, призначена для закріплення на стволі вогнепальної зброї. Має клинок самої різноманітної форми та пристрій кріплення. Може мати руків'я та гарду и використовуватись окремо від вогнепальної зброї, як зброя чи інструмент.

БАШМАК - пласка деталь, у вигляді достатньо широкої лопаті, на наконечнику піхов, призначена для захисту наконечника від пошкоджень при контакті з землею. Використовується, найчастіше, на піхвах шабель.

ВІСТРЯ - крайня колюча гостра точка клинку, де сходиться лезо та обух, або два леза.

ВТУЛКА (верхня , нижня) — кільця або шайби, що розташовується на руків'ї зверху і/або знизу, грають роль обмежувального кільця, можуть бути різних конфігурацій, часто декоровані.

ГАРДА (ХРЕСТОВИНА) - сукупність захисних пристосувань ефеса — дужки, хрестовини, кільця та інше, що утворюють єдине ціле.

ГОЛІВКА (ЯБЛУКО, НАВЕРШЯ, НАБАЛДАШНИК) руків'я — фігура, буває найрізноманітнішої форми, що вінчає руків'я. Як правило, скріплює увесь ефес - або нагвинчується на хвостовик клинка , або хвостовик проходить крізь головку , і кінець його розклепується зверху. Грає роль противаги, балансуючи зброю, та перешкоджає висковзанню зброї з руки.

ГОЛОМЕНЬ (ФУХИТЕЛЬ, ПЛОЩІНА) — пласка сторона клинку між лезом та обухом, з ребрами або долами.

ДОЛ ( ДОЛИК, ЖЕЛОБ, КРОВОСТІК) - один або кілька поздовжніх жолобків на плошині клинку, служать для його полегшення клинку та збільшення його міцності. Дол може бути будь-якої довжини, ширини і глибини. (Остання назва в дужках часто використовується, але є неправильною.)

ДУЖКА — металевий вигнутий стрижень, що з'єднує головку руків'я з гардою. Призначена для захисту кисті руки. Характерна для ефесів шабель, шпаг, де-яких кинджалів та ножів. Дужок може бути декілька.

КВІЛОН — так часто називають частини простійшої гарди -  хрестовини. Квілонів зазвичай два, але може бути і три, і чотири. Також квілоном називають середньовічний кинджал, який по вигляду є зменшеним мечем.

КИНДЖАЛ* - холодна зброя з коротким і широким двосічним клинком.

КЛИНОК (ПОЛОСА, ЛЕЗО) — головна, робоча, ріжуча та колюча, частина холодної зброї у вигляді прямої, рідше зігнутої смуги металу. (Остання назва в дужках часто використовується, але є неправильною.)

КНОПКА (ГУДЗИК) — 1. Кругла або фігурна кнопка-“гудзик” пружинного фіксатора кортика в піхвах. 2. Невеличка кулька, що розташовується на самому кінці наконечника піхов. 3. Фігурна насадка на голівці руків'я де-яких мечів та кинджалів, що закриває кінець хвостовика.

КОЛЬЦЕ - деталь піхов, звичайне кільце з металу, що кріпиться на обіймицях або гирлі піхов, до якого кріпляться ремені портупеї. Кілець може бути від одного, до трьох-чотирьох.

КОРТИК - холодна зброя з вузьким, коротким або середньої довжини клинком, різного профілю. Може мати прямий або трохи вигнутий клинок. Був бойовою зброєю моряків, згодом став частиною парадного одягу для багатьох родів військ.

ЛЕЗО - заточена кромка клинка.

ЛОПАТЬ (КИШЕНЯ) - широка шкіряна петля на поясному ремені або портупеї, в яку вставлялися піхви. Була характерна для мисливських та єгерських кортиків, багнетів, де-яких кинджалів.

МЕЧ — довгоклинкова зброя з двосічним прямим клинком.

НАКІНЕЧНИК - нижня частина металевого оздоблення дерев'яних або шкіряних піхов, що захищає нижній кінець піхов від ушкодження.

НІЖ *- холодна зброя з односічним коротким і широким , іноді злегка зігнутим клинком, без гарди.

ОБІЙМИЦЯ (ГАЙКА) - вузька або широка металева смужка , що охоплює дерев'яні або шкіряні піхви. На обіймицях кріпляться кільця для ременів, що кріплять піхви до поясу. На цілісних металевих піхвах зустрічається або гравіроване зображення гайок, або рельєфне

зображення, зроблене разом з піхвами. Обіймиць буває від одної, до трьох.

ОБУХ (ОБУШОК) - протилежна лезу незагострена кромка клинку.

ОЗДОБЛЕННЯ ПІХОВ - сукупність металевих накладних частин на дерев'яних, або шкіряних піхвах. Зазвичай складається з гирла, наконечника і кількох обіймиць.

ПАЛАШ — довгоклинкова зброя з прямим односічним, хоча є і двосічні, клинком та складною гардою-кошиком.

ПАС ДАНЕ — кільце на хрестровині зброї, що своєю площиною перпендикулярне площині клинку. Найчастіше зустрічається на кинджалах, шпагах та де-яких мечах. Маже бути два таких кільця, по обидві сторони хрестовини. Деталь гарди для захисту та, за де-якими дослідниками, пастка для зброї супротивника.

ПЕРЕТИН клинку - форма поперечного розрізу смуги клинку. Існує в наступних видах: плоске; линзовидне; клиноподібне; ромбічне; шестигранне; трикутне - тригранні клинки з увігнутими гранями; чотирикутне - чотиригранні клинки з увігнутими гранями.

ПІХВИ (НОЖНА) - футляр з металу, дерева, товстої шкіри або, зараз, пластику, що надягається на клинок холодної зброї. Піхви захищають клинок від ушкоджень та вологи, та забезпечені пристосуванням для перенесення, тобто підвішування (кільця або шпеньок) до ременів або лопаті портупеї .

ПЕРЕХРЕСТТЯ - центральна частина хрестовини, часто виконана у вигляді масивного блоку або фігурних накладок, або просто розширена центральна частина. На перехресті часто розміщувалася геральдична, символіка родів військ, а також кнопка пружинної засувки

фіксатора кортика в піхвах.

ПЛАНКА - напівкругла пластинка, що покриває спинку руків'я. Планка зазвичай плавно переходить в голівку. Притаманна де-яким шаблям.

ПОРТУПЕЯ - сукупність ременів і/або ланцюжків і карабінів для підвіски зброї на тілі.

ПРУЖИННІ ЗАТИСКУВАЧІ - пристосування для фіксації кортика в піхвах.

П'ЯТА (РІКАСО, ПЛЕЧЕ, ОСНОВА)- пласка або злегка округла незагострена частина клинка  біля самої гарди. На п'яті зазвичай ставилося клеймо виробника, торговельні та військові клейма, вибивалися різні номери. Дуже часто ніяких клейм на п'яті немає .

РЕБРО клинку - грань, що знаходиться посередині (рідко злегка зміщена до краю) клинка ромбічного перетину. Характерна для мечів і де-яких кинджалів, джамбії, наприклад.

РУКІВ'Я (ЧЕРЕН)- дерев'яна, з різним покриттям  пластмасова, кістяна або металева втулка, що покриває хвостовик. Може бути цільною і насаджуватися на хвостовик клинка, або складатися з двох половинок. Може мати найрізноманітнішу форму. Для кращого захоплення рукою часто мала спіральні жолобки, або заглибини для пальців. Основа руків'я могла вкриватися шкірою або обмотуватись дротом.

СПИНКА руків'я - сторона, протилежна черевцю руків'я, знаходиться з боку обуха .

ТЕМЛЯК -  шкіряна або плетена з шнурів тканини петля з китицею на кінці, на руків'ї. Була прикрасою, ознакою де-яких нагород — червоний темляк ордену Святої Гани, що носили на шаблях, кортиках та шпагах, а також засобом не втратити зброю у бою — темляк просто одягали або намотували на руку.

ТЕСАК - холодна зброя з потужним широким коротким клинком, прямим або злегка зігнутим. Як правило, з короткою і простою хрестовиною . На обусі клинку могли розташовуватись зубці пили по дереву. Введення тесаку у озброєння було спробою сумістити зброю та робочій інструмент для рядових солдат у одному предметі

УСТЯ - верхня деталь металевого оздоблення піхов. охороняє верхню частина піхов від пошкоджень.

ХВОСТОВИК - верхня частина клинка у вигляді стрижня , на який кріпиться ефес.

ХРЕСТОВИНА — найпростіша гарда. Пряма або зігнута поперечина, розташований в місці стику руків'я і клинка. Іноді має загнуті до низу або в різні сторони закінчення. На шаблях, де-яких мисливських кортиках та де-яких мечах один кінець хрестовини переходить у захисну дужку гарди.

ЧЕРЕВЦЕ РУКІВ'Я - передня частина руків'я, розташована на тій же стороні, що і лезо або захисна дужка, часто трохи випукле.

ШАБЛЯ — довгоклинкова зброя з односічним вигнутим клинком.

ШПАГА (РАПІРА) — універсальний вузький та відносно легкий меч із розвиненою гардою. Згодом перетворилася на виключно колючу зброю.

ШПЕНЬОК - фігурний або довгастий гачок на лицовій стороні гирла піхов для кріплення піхов в лопаті портупеї .

ЩИТИКИ - овальна або фігурна деталь, розташована під перехрестям, для розміщення на ній різної символіки і зображень.

ЕРЗАЦ-БАГНЕТ — багнет для гвинтівки, виконаний за дуже простою технологією і з дуже низькою якістю. З'явилися ерзац-багнети в часи Першої Світової війни, у умовах нестачі сировини. Такі багнети являли собою неякісні клинки без ефесів, з дуже простим кріпленням на гвинтівку.

ЕФЕС (КРИЖ) - сукупність гарди і руків'я холодної зброї.

ЯЗИЧОК - виступаюча з руків'я або піхов деталь пружинної засувки для фіксації кортика у піхвах.

* Часто розрізнити ніж це чи кинджал дуже важко.

 

 

ПОЗНАЧЕННЯ

А - клинок 12 - черевце руків'я

В - руків'я 13 - спинка руків'я

С - хрестовина 14 - п'ята

D - ефес 15 - лезо клинка

Е - оздоблення піхов 16 - обух

1 — черен руків'я 17 - ребро

2 - нижня втулка 18 - дол

3 - верхня втулка 19 - вістря

4 - головка руків'я 20 - гудзик

5 - перехрестя 21 - гирло

6 - кнопка пружинної засувки 22 - обіймица або гайка

7 - шайба 23 - накінечник

8 - закінчення хрестовини 24 - башмак

9 - захисна дужка 25 - шпеньок або гачок

10 - щитики 26 - кільця

11 - язичок пружинної засувки 27 - планка

Переводчик текста Игорь Григорьев Старинное холодное оружие и доспехи